Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

Telekava

Antud vaates on näha kõikide päevade saated, kus vertikaalne punane joon tähistab hetke kellaaega ja neid saateid, mis hetkel käimas on. Et kalendris valida järgmist või eelmist päeva, vajuta üleval punasel ribal asuvatele nooltele vastavalt siis kas paremale või vasakule. Ajateljel saab telekavas 8 päeva edasi ning 8 päeva tagasi liikuda ka sõrmega mööda ekraani libistades.

Värvilised ikoonid saadete juures:

  • Punane = Salvestamine.  Tähistab saateid, mis on juba salvestama pandud.
NB! Salvestada saad vaid Sinu tellitud DigiTV paketi telekanalite saateid ning eeldab STARboxi ja Salvestamisteenuse olemasolu.

  • Sinine = Ajamasin. Tähistab saateid, mis on Ajamasinas. Sinise märgiga tähistatud saateid saad vaadata uuesti 8 päeva jooksul. Kui soovid saadet veelgi hiljem uuesti vaadata, siis kasuta Salvestamisteenust ning Sinu salvestused säilivad igavesti.

  • Valge  = Meelespea. Tähistab saateid, mille algusaja kohta oled oma nutiseadmesse meeldetuletuse lisanud. Vastav märguanne saabub nutiseadmele 5-15 min enne saate algust (sõltuvalt nutiseadme sätetest). 
NB! Meeldetuletus ilmub vaid nutiseadme ekraanile.

  • Oranz = TV Everywhere ehk TVE. Tähistab telekanalit, mille otsepilti saad TV tabi alt otse nutiseadmest vaadata ning Ajamasina saateid, mida saad samuti otse nutiseadmest vaadata. Lisaks ka telekanaleid, mille salvestusi saad otse nutiseadmest vaadata. 

Vajutades “Telekava” vaates või “Ühe kanali kava” vaates mõnele konkreetsele saatele:

  • Tuleb ette selle saate tutvustus ning võimalus panna  tuleviku saade salvestama (eelduseks on Salvestamisteenus) või lisada oma nutiseadmesse meeldetuletus saate algusaja kohta.
  • Kui klikkida saate peal, mis on TVE teenuses (oranz ikoon) või Ajamasinas (sinine ikoon) vaadatav, saad antud saadet vaadata otse nutiseadmest. Kui tegu on mineviku või käimasoleva saatega, siis “Meeldetuletus” nupu asemel on „Vaata teleris“ nupp, millele vajutades käivitad antud saate teleris.

Pane algav saade salvestama või lisa meeldetuletus:

Vaata Sulle meeldivat saadet otse nutiseadmes või suuna saade telerisse: