Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

Väliselt vigastatuks loetakse seadet, mis mittesihtotstarbelise kasutamise tõttu on rikutud.

Näited väliselt rikutud seadme kohta:

  • tugevalt kriibitud
  • katki
  • mõlkis
  • märg
  • värviplekkidega
  • määrdunud
  • teibijälgedega
  • kaardipesa klapp murdunud
  • putukatega
  • lõhnakahjustus (kõrbelõhn, tubakasuitsust tekkinud ebameeldiv lõhn jms)


Vaata ka Valiselt_rikutud_seade.pdf

PS! Kui seadet on kasutatud sihtotstarbeliselt, kuid aja jooksul "väsinud" (värv servadest kulunud, väiksed kriimustused), siis ei ole tegemist väliselt vigastatud seadmega.