Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

 • vajuta puldil nuppu Menu
 • vali Süsteemi seaded ning vajuta puldil OK nuppu
 • sisesta PIN kood (algselt "0000") 
 • vali Seadete lähtestamine või Algseaded ning vajuta puldil OK nuppu
 • küsimusele "Kõik süsteemi ja kanalite seaded kustutatakse. Kas sa tõesti soovid seda?", vajuta puldil OK nuppu. Seejärel teeb digiboks alglaadimise
 • vali sobiv keel, millega soovid edaspidi digiboksi kasutada. Valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
 • vali subtiitrite keel, valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
 • vali audio keel, valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK nuppu
 • vali ajavöönd (vaikimisi valikud on Eesti, Auto ja GMT +2:00 - see valik võib samaks jääda) vajuta puldil OK nuppu
 • seejärel avaneb valik kanaliotsing, vali: "Automaatotsing", vajuta puldil OK nuppu
 • algsageduseks vali 266000, lõppsageduseks 562000, valiku kinnitamiseks vajuta puldil OK, (käivitub otsing, üleval paremal ääres vilgub kiri "Otsin")
 • peale otsingu lõppemist tuleb ekraanile teade sisuga: "Otsing lõppenud. Uus programm: ......", vajuta puldil OK nuppu
 • menüüst väljumiseks vajuta puldil OK nuppu
 • lõpptulemuse salvestamiseks vajuta puldil OK nuppu

 • Vajuta puldil nuppu "Menu"
 • Vali avanenud menüüst "Installeerimine" (kolmas valik)

 • Vali "tehase seaded" (viies valik)
 • Küsimusele "Kas soovite taastada tehase seaded" vasta "Jah"
 • Sisesta salasõna (algselt "0000")
 • Sisesta uuesti salasõna (algselt "0000") ja selle peale käivitub digiboks uuesti
 • Vali keel, millega soovid edaspidi digiboksi kasutada
 • Vali riik "Eesti" või selle puudumisel "Teised riigid" (Other Country)
 • Liigu nooltega ekraanil olevale nupule "Järgmine" ja vajuta puldil "OK"
 • Kanali otsingu lehel jätta otsingu viis "Auto" ja edasi liikuda nooltega ekraanil olevale nupule "Järgmine" ja vajuta puldil "OK"
 • Oota mõni hetk, kuni digiboks on kõik kanalid leidnud ning paremale on ilmunud nupp "Salvesta"
 • Vali nooltega ekraanil olev nupp "Salvesta" ning vajuta "OK"
 • Vali ajavöönd "Auto" või selle puudumisel kohalik ajavöönd (suvel GMT+3, talvel GMT+2); 
 • Liigu nooltega ekraanil olevale nupule "Järgmine" ja vajuta puldil "OK";
 • Liigu nooltega ekraanil olevale nupule "Lõpeta" ja vajuta puldil "OK".

NB! tehase seadete taastamine ei kustuta salvestatud saateid.
 • vajuta puldil nuppu "Menu"
 • vali "Seaded", vajuta OK nuppu puldil
 • sisesta salasõna (algselt "0000") 
 • vali "Algseaded" ja vajuta puldil nuppu OK
 • küsimusele "Kõik süsteemi ja kanalite seaded kustutatakse. Kas sa tõesti soovid seda?", vajuta puldil nuppu OK. Seejärel teeb seade alglaadimise
 • puldil üles-alla nooltega valida keel, millega soovid edaspidi digiboksi kasutada. Kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • vali telerile sobiv formaat, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • vali telerile sobiv ekraani tüüp, kinnitamiseks vajuta nupule OK
 • vali sobiv lahutus, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • ajavööndiks vali Eesti, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • sageduseks vali Eesti, kinnitamiseks vajuta puldil nuppu OK
 • puldil vajuta punast nuppu, mille tulemusena teostatakse automaatotsing
 • kui otsing on lõpetatud, vajuta kinnitamiseks puldil nuppu OK