Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

Üle õhu nett

Levi ning interneti kiirust mõjutatavad tegurid:

  • tugijaamade kaugus
  • levioludest
  • kasutajate arvust tugijaamade piirkonnas


Nõuanded ja soovitused levi ja kiiruse parandamiseks:

  • levi tugevust mõjutavad ka füüsilised takistused (nt hoone seinad, mets). Seetõttu on oluline leida hoones parima leviga koht
  • parima levi leidmiseks soovitame jälgida seadmel olevaid tulesid - loe lähemalt siit
  • kui  parimat levi ei õnnestu leida, soovitame paigaldada väliantenni. Väliantenni paigaldamiseks saate kasutada ka meie tehnikute abi

Kui levi on olemas, soovitame esmalt seadme lukustada 4G võrku. Juhul kui 4G võrk ei levi, lukustage see 3G võrku - loe lähemalt siit

 

Üle õhu neti kiiruse mõõtmine:

  • soovitame testida kiirust nädala jooksul ja parim võimalus selleks on speedtest.net

 

Üle õhu neti puhul ei ole tegemist interneti püsiühendusega. Tulenevalt teenuse eripärast ja  klientide liikuvusest võib olla levi ja kiirus piirkonniti erinev.